flaga plgodlo pl

 

Zadanie: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych:

  1. Koźminek - Gać Kaliska - Stary Karolew - Chodybki.
  2. Koźminek - Chodybki - Stary Karolew - Gać Kaliska - Moskurnia - Moskurnia Mała.
  3. Koźminek - Gać Kaliska - Moskurnia - Moskurnia Mała - Moskurnia - Stary Karolew - Koźminek.

Wartość dofinansowania: 88 973,78 zł

Całkowita wartość zadania: 98 859,75 zł, w tym środki własne Gminy Koźminek  9 885,97zł

Umowa z Wojewodą Wielkopolskim, zawarta w dniu 20.01.2022r., nr 1.39/2022.

Cel projektu: Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowuje przywracanie deficytowych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.