Sekretarz Gminy

Joanna Karpisiewicz

 

karpisiewicz1

tel. 62 76 38 602

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 1. Kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego.
 2. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników.
 3. Organizowanie przeglądów kadrowych Urzędu oraz ocen okresowych pracowników Urzędu.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących zarządu budynkami administracyjnymi i gospodarczymi, gospodarka lokalami biurowymi.
 5. Koordynowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników oraz praktyk zawodowych uczniów i studentów.
 6. Opracowywanie zmian regulaminu organizacyjnego, projektów podziału urzędu na referaty oraz zakresów czynności na stanowiskach.
 7. Opracowywanie zmian regulaminu pracy.
 8. Opracowywanie zmian statutu gminy oraz statutów jednostek pomocniczych.
 9. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy. 
 10. Prowadzenie spraw z zakresu wyborów, stała współpraca z organami wyborczymi, koordynacja przygotowania i przeprowadzania głosowania na terenie gminy.
 11. Ewidencja i monitorowanie ustaleń podjętych na naradach z udziałem Burmistrza, wdrażanie dyspozycji Burmistrza co do sposobu realizacji zadań.
 12. Upowszechnianie i wdrażanie w życie nowoczesnych metod organizacji pracy w urzędzie.
 13. Organizacja i obsługa narad zwoływanych przez Burmistrza.
 14. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom odznaczeń i nagród.
 15. Załatwianie spraw z zakresu zaopatrzenia materiałowego i technicznego na cele administracyjne, zakup mebli i sprzętu biurowego, prowadzenie dokumentacji inwentarzowej, konserwacja sprzętu ruchomego,
 16. Nadzór nad wdrażaniem nowych technologii.
 17. Dekretacja korespondencji.
 18. Przedkładanie Burmistrzowi, propozycji dotyczących usprawniania pracy urzędu.
 19. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 20. Koordynowanie załatwiania przez pracowników wniosków i interpelacji radnych.
 21. Realizacja tematyczna, i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizacje  treści zawartych na gminnej stronie internetowej wynikających z realizowanych zadań, oraz na profilu Facebook.
 22. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza. Współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji
 23. Wykonywanie czynności z zakresu aktów stanu cywilnego jako Z-ca Kierownika USC.