URZĄD MIEJSKI GMINY

BURMISTRZ GMINY

ZASTĘPCA BURMISTRZA GMINY

SEKRETARZ GMINY

SKARBNIK GMINY

REFERATY

REFERAT
FINANSOWY

REFERAT
ORGANIZACYJNY

URZĄD STANU CYWILNEGO

SPRAWY OBYWATELSKIE

REFERAT
INWESTYCJI I ROZWOJU