Przypominamy!

Montując kocioł czy pompę ciepła, nadal trzeba to zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Na złożenie deklaracji z informacją o zainstalowanym źródle ciepła mamy 14 dni. Zgłoszenie do CEEB dotyczy każdego sposobu zaopatrywania domów w ciepło i ciepłą wodę. Każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakich źródeł ciepła używa.

Dotyczy to zarówno nowych budynków, jak wymiany w starszym budynku.

Jak zgłosić źródło ciepła deklaracja CEEB

Deklarację CEEB składa się na urzędowym formularzu (do pobrania w urzędzie miejskim gminy, bądź ze strony zone.gunb.gov.pl). Zgłoszenie źródła ciepła można zrobić na dwa sposoby:

  • elektronicznie - czyli przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB na stronie zone.gunb.gov.pl (trzeba mieć jednak do tego profil zaufany);
  • na papierze - wysyłając deklarację pocztą albo składając osobiście w urzędzie miejskim. Deklaracje, które zostały złożone w formie papierowej, zostaną wprowadzone do systemu przez urzędników.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) w deklaracji trzeba podać takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

piec