Przypominamy mieszkańcom miejscowości Osuchów i Tymianek, iż w miesiącu październiku właściciele nieruchomości, powinni stawić się do Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, wejście B, pok. 33 z dokumentami potwierdzającymi wywóz nieczystości ciekłych z ostatnich 12 miesięcy.

Kontrola nie dotyczy posesji podłączonych do sieci kanalizacyjnej.